Erfarenhet & utbildning

Erfarenhet

Vi har närmare 20 års samlad erfarenhet på LUWA Consulting inom olika ledarskap och chefsroller på olika nivåer från enhetschef till regionchef inom vården, landstinget, privat och kommun. Samt 12 års erfarenhet inom vården som sjuksköterska och främst inom cancervården där vi har livets utmaningar med tuffa behandlingar som innebar glädje, sorg och svåra samtal.

 

Vi har en bred och stor kunskap på individnivå – enskilda samtal, förändringar som man önskar göra som enskild individ och medarbetare i en organisation. Genom alla år inom ledarskap och organisation har vi varit med om och drivit igenom organisationsförändringar samt drivit en del förbättringsprojekt.

Vi på LUWA har alltid haft ett coachande förhållningsätt i de olika rollerna genom att lyfta människan, nya chefer på sin först chefstjänst, coachat enskilda medarbetare, gruppcoachning, handledning utav studenter och deltagit och drivit olika kvalitets- och utvecklingsprojekt.

Kompetensen
  • Diplomerad ACC Coach (ICF)

  • Kandidatexamen i vårdvetenskap

  • Magisterprogram i management projektledning och arbetsmiljö