Coaching och medarbetarstöd

Coaching och medarbetarstöd

När konflikter kan uppstår på en arbetsplats kan det beror på eftersatt arbetsmiljö, medarbetare som har samarbetssvårigheter, kollega som har påverkan från sitt privatliv, bristande kvalitet i arbetet och tappad motivation är bara några av de utmaningar som vi kan hjälpa er med.

Coach för nyanställda chefer eller medarbetare

Att rekrytera och introducera kostar för ett företag. Och har ni som företag rekryterat en ny chef eller medarbetare med en nyckelposition som har rätt kompetens men är oerfaren så kan vi på LUWA Consulting gå in coacha den nya chefen eller medarbetaren för att ge förutsättningar att snabbt komma in i sin roll och verksamheten.

Image by Redd
Coachning för medarbetare kan inledas på tre olika sätt
  • Trepartssamtal med medarbetare och beställare, närmsta chef eller HR-representant.

  • Ett samtal mellan coach på Luwa Consulting och beställare.

  • Samtal direkt med medarbetare och coach från Luwa Consulting

Genomförande

Oavsett modell så består medarbetarens första individuella samtal med oss av ett längre, kartläggande samtal utifrån behov och syfte som sedan följs upp med nio ytterligare samtal.

Inledningsvis ett första kostnadsfritt samtal vid ett individuellt möte på överenskommen plats, telefon eller via zoom under cirka 30 minuter för att få en uppfattning utav behov och syfte, därefter överenskommelse om upplägget och en offertförfrågan som sedan skickas till beställare.