Stående utan kavaj höger.jpg

Om mig – Liselotte Ulvebring Westin

Jag har alltid varit nyfiken på andra människors utveckling, relationer och deras livshistoria. Jag har varit och är den som har lyssnat, väglett och hjälpt andra till insikt med mitt coachande förhållningssätt både i mitt privatliv och i min yrkeskarriär. Jag har lång erfarenhet av att coacha människor utifrån olika situationer. Först som sjuksköterska och då främst inom cancervården, sedan under 16 år som chef och ledare på olika nivåer inom landstinget, privat och kommunal omsorg samt numera även som livs-, karriärs- och ledarskapscoach.

Ger dig stöd på förändringsresan

Min coachnings tjänst utgår ifrån hur man leder sig själv och andra genom en förändring och göra det genom Tanke som formas utifrån känslan i Hjärta, för att våga tro på sig själv och gå till den Handling som önskas.

Förändringar och utmaningar har även varit en stor del av mitt liv med en följd utav olika kriser som kommit under vägen genom livet. Jag har alltid sett på livet med nyfikenhet och vad jag kan lära nytt, även om motgångarna har varit tuffa ibland. Jag har som inställning att livet är som en enda spännande förändringsresa med både utmaningar och möjligheter som man ska gå igenom eller klara av för att växa själv och bli starkare som människa och mitt syfte här i livet.

 

Jag älskar mitt jobb och känner verkligen att jag nu följer det jag har tänkt på att göra så länge och har lyssnat på den känslan som har funnits i mitt Hjärta. Nu har jag skridit till Handling och startat mitt företag för att vara behjälplig och se andra att växa och hitta mod till förändring, utifrån sin känsla och sina tankar, våga följa det genom att prova nya vägar.

Vad kan jag stå till tjänst med?

Hjälper er att lysa

Jag hjälper dig eller en grupp att utvecklas i den riktning och takt som önskas. Anlitar du mig, lovar jag dig att vara ert bästa stöd och support från början till slut. Allt för att du eller ni som grupp ska få mod och styrka till att gå från Tanke-Hjärta till handling!

Människan i fokus

Ibland fastnar vi och behöver vägledning för att ta oss vidare eller för att komma ur gamla spår som inte längre är till nytta. Det är då jag kommer in för att ge stöd och verktyg för att hjälpa människor och organisationer att ta sig framåt på sin förändringsresa. Jag vill vara människors bästa stöd, finnas där för att lyssna och lyfta så att du eller gruppen får lysa.

Jag är bra på att lyssna och möta människor där de är, utifrån deras förmågor och olika förutsättningar. Jag är också oerhört driven och lösningsorienterad utan att för den delen tappa fokus på själva människan. Ju svårare utmaning, desto mer övertygad blir jag att det alltid finns en lösning att ta sig an och genomföra förändringen, utmaningen eller vad det än gäller.

 

Det jag kan bidra med är min syn på att alla människor har potential och förutsättningar samt ett strategiskt tänk. Jag utgår alltid från helheten för att se hur alla delar hänger samman. För mig är det viktigt att det alltid utgår ifrån dig eller din organisation med ett helhetsperspektiv när jag coachar dig som privat person eller gruppcoachar, alternativt arbetar med handledning och organisationsutveckling.