top of page
cropped-blommor-1-1024x373.jpg

Vi är i slutet på mars månad 2023 och det är i natt det sker?

Växlingen mellan vintertid och sommartid vi går från mörker till ljusare tider och allt blir lättare?


Vad har det med coaching att göra tänker du med all rätt för din tanke.

Om vi använder metaforen vinter och sommartid så kan man enkelt förstå vad och hur man kan använda coachingen till. Vinter och sommartid är något vi alla påverkas av på något sätt och i en arbetsgrupp så är det väldigt olika hur man reagerar på de olika utmaningar som finns i sin organisation. Det finns yttre faktorer som man inte kan påverka så mycket och inre faktorer som man kan påverka och alla i en organisation tar sig an förändringsuppgiften på olika sätt/sitt sätt.


Vad kan då coaching bidra till i ledarskap och medarbetarskap?


Coaching handlar om att förflytta sig och hjälp till insikt och se saker från ett annat perspektiv. Kanske är det olösta detsamma men med coachingens hjälp får man nya perspektiv och i det nya perspektivet hitta nya lösningar så att det blir lättare för ledaren och medarbetare i en organisation att för flytta sig mellan vinter och sommartid för det är något vi påverkas av och kan påverka på det individuella planet och organisation.

Personligen så blir jag direkt påverkad av vinter och sommartidsomställningen som påverkar mitt sinne. På den tiden när jag arbetade som sjuksköterska och hade arbetspass under tidsomställningen så blev det alltid fel! Antingen kom jag förtidigt eller så försov jag mig och det här var ju ett hårt slag för en som tycker det är viktigt att hålla tider för det blev direkt påverkan på mig som individ men också på verksamheten.


Idag drabbar det mig inte lika hårt och vet nu hur jag ska hantera dessa 2 dagarna på året tack vare att jag är uppmärksam på mig själv genom att se det från ett nytt perspektiv. Vad vill jag säga med detta? Jo att oavsett små, stora, individuella eller organisatoriska förändringar behöver vi tänka på vad och hur det påverkar oss både på individplan och som grupp där coaching hjälper till med att utforska och hitta nya perspektiv och sedan kunna agera utifrån vad man kommer fram till.


Att använda NÖHRA är ett bra, enkelt och effektivt verktyg att använda i vardagen så att ni i organisationen kan få en gemensam bild och hjälpa varandra att hitta perspektiv så att vardagliga förändringar kan ske utan större omställning från vintertid till sommartid och som ni själva kan påverka.

NÖHRA är ett coachverktyg som man kan använda på sig själv och sina medarbetare

  • Nuläge?

  • Önskat läge?

  • Vilka hinder?

  • Vad för resurser finns?

  • Agera!

Det kanske är ett naivt och enkelt sätt men det enkla brukar vara det svåra! Att ta till sig och genomföra förändringar och hur ska vi då på ett enkelt men effektivt sätt hjälpa varandra med förändringar som sker i en organisation så är coaching ett mycket effektivt sätt att hantera förändringar.


16 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page