Coachning för ledare och chefer

Led dig själv först för att därefter leda andra

LUWA Consulting coaching 2.jpg

Både nya ledare och chefer och seniora erfarna ledare har utmaningar som enkelt kan hanteras och arbetas igenom för att snabbt komma vidare

Coacha nyanställda ledare och chefer
Att leda människor oavsett situation är svårt, det innebär att personen som leder dels behöver ha förmågan att leda sig själv och dels behöver vara lyhörd och flexibel för alla variabler ledaren kan behöva bemöta i sin roll. När du som nyanställd kliver in i en ny roll är du också extra utsatt för yttre påverkan, vilket ledaren måste vara lyhörd för och du som nyanställd behöver stöd att komma på plats, dels i det sociala samspelet med dina nya kollegor och dels med kultur, hierarkier, arbetsuppgifter, och andra faktorer som kan spela in. Genom en coachning kan medarbetare, nyanställda, ledare och chefer få stöd genom hela processen och minska gapet mellan förväntan och löfte.

Coachning av seniora ledare och chefer

Teknik går framåt, rollhanteringen justeras, gruppdynamiken förändras, gruppens medelålder minskar, ja oavsett hur senior du är så kan det vara skönt med ett bollplank, hantera sina känslor och hitta sin roll i den nya konstellationen. 

Stöd vid rekrytering av chefer och ledare

Företag och organisationer som anställer är ofta medvetna om att processen är tidskrävande och kostsam — processen är också riskfylld, för vad händer om rekryteringen blir fel eller att personen företaget rekryterat inte möter kraven företaget ställt på utsatt tid eller att den nyanställda inte känner att den kan leva upp till kraven som kanske inte tydliggjorts under rekryteringsprocessen. Speciellt viktig när det kommer till rekryteringar för nyckelpositioner — Med Luwa vid din sida sitter du säkert i båten då vi dels kan vara ett stöd vid själva rekryteringen så både du som individ och företaget som vill anställa säkerställer att förväntan och löfte levs upp till, samt som coachande stöd för den nya chefen eller ledare när personen klivit ombord. På så vis blir det en mjuk övergång och alla blir nöjda.

Det här kan vi på Luwa hjälpa er med:

 • Stöd vid rekrytering för både företaget och nyckelpositionen

 • Medling mellan ledare och medarbetare/ledning

 • Coachning för nya chefer och ledare

 • Coachning för chefer och ledare i sin nya roll

 • Förebygga kriser och/eller hantera kriser i team, arbetsgrupp och ledningsgrupp

 • Öka ledaren/chefens motivationshöjd

 • Öka samförståelsen mellan gruppen och ledaren

 • Kartläggande av brister, hinder, utmaning, behov och syfte i konstellationen

 • Rollhantering/tydliggörande av individuella arbetsuppgifter

 • Stöd till ledare och chef i hantering av svåra situationer

 • Resurs vid uppsägning för hantera känslor och oro i grupp och individuellt

Kostnadsfri konsultation

Boka vår populära och kostnadsfria konsultation. Konsultationen pågår i cirka 30 min och hjälper oss kartlägga era behov.

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 6.jpg