top of page

Coachning för ledare och chefer

Led dig själv först för att därefter leda andra

LUWA Consulting coaching 2.jpg

Både nya ledare och chefer och seniora erfarna ledare har utmaningar som enkelt kan hanteras och arbetas igenom för att snabbt komma vidare

Coacha nyanställda ledare och chefer
Att leda människor oavsett situation är svårt, det innebär att personen som leder dels behöver ha förmågan att leda sig själv och dels behöver vara lyhörd och flexibel för alla variabler ledaren kan behöva bemöta i sin roll. När du som nyanställd kliver in i en ny roll är du också extra utsatt för yttre påverkan, vilket ledaren måste vara lyhörd för och du som nyanställd behöver stöd att komma på plats, dels i det sociala samspelet med dina nya kollegor och dels med kultur, hierarkier, arbetsuppgifter, och andra faktorer som kan spela in. Genom en coachning kan medarbetare, nyanställda, ledare och chefer få stöd genom hela processen och minska gapet mellan förväntan och löfte.

Coachning av seniora ledare och chefer

Teknik går framåt, rollhanteringen justeras, gruppdynamiken förändras, gruppens medelålder minskar, ja oavsett hur senior du är så kan det vara skönt med ett bollplank, hantera sina känslor och hitta sin roll i den nya konstellationen. 

Det här kan vi på Luwa hjälpa er med:

 • Stöd vid rekrytering för både företaget och nyckelpositionen

 • Medling mellan ledare och medarbetare/ledning

 • Coachning för nya chefer och ledare

 • Coachning för chefer och ledare i sin nya roll

 • Förebygga kriser och/eller hantera kriser i team, arbetsgrupp och ledningsgrupp

 • Öka ledaren/chefens motivationshöjd

 • Öka samförståelsen mellan gruppen och ledaren

 • Kartläggande av brister, hinder, utmaning, behov och syfte i konstellationen

 • Rollhantering/tydliggörande av individuella arbetsuppgifter

 • Stöd till ledare och chef i hantering av svåra situationer

 • Resurs vid uppsägning för hantera känslor och oro i grupp och individuellt

Kostnadsfri konsultation

Boka vår populära och kostnadsfria konsultation. Konsultationen pågår i cirka 30 min och hjälper oss kartlägga era behov.

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 6.jpg
bottom of page