top of page

Utbildning och föreläsningar

Vill du att Luwa utbildar er i förändringsledning eller hur ni bygger effektiva teams i verksamheten, eller kanske föreläser i ämnet för att inspirera till förändring? 

marissa-grootes-N9uOrBICcjY-unsplash.jpg

På Luwa Consulting har vi lång erfarenhet av att utbilda och föreläsa kring vikten av coachning, förändring, leda svåra samtal, bygga effektiva team eller strukturera verksamheten så alla leder sig själva. 

Boka en föreläsning

Känner du att ni kört fast, vill öka farten, förstå egenvärdet, rollen i gruppen, påbörja förändringsarbetet eller liknande så kan det vara smart att boka en inspirerande föreläsning om hur ni går från ett inte så hållbart nuläge till ett mer hållbart läge. Föreläsningarna varierar och sätts samman tillsammans med er, genom att förse er med en rad ämnen så kan vi bygga föreläsningen baserat på ämnet och det ni vill uppnå. Se listan nedan på ämnen. 

Boka en utbildning

Till skillnad mot en föreläsning så utvecklar vi i en utbildning tänket kring ämnet och fördjupar vår kunskap kring olika faktorer inom ämnet. En utbildning kan utformas för såväl medarbetarna, ledarna, cheferna eller hela organisationen, alternativt individuellt, och ämnet för utbildningen väljer ni här nedan.

Förslag på ämnen att föreläsa eller utbilda kring:

 • Öka medvetenheten om din drivkraft, ditt syfte och din potential

 • Öka prestationen i gruppen eller teamet

 • Bygg högpresterande team

 • Förbättra relationen med dig själv och andra

 • Hitta och skapa den bästa versionen av dig själv

 • Led dig själv och därefter andra

 • Förstå gruppens mål och syfte

 • Stärka din självkänsla som ledare och chef

 • Lära dig känna livsglädje

 • Ta nästa steg i din karriär

 • Utveckla din nuvarande karriär på arbetsplatsen eller i ditt företag

 • Hitta rätt verktyg och nycklar som leder till nytt arbete

 • Lär dig leda dig själv och hur du leder andra

 • Planera steg för hur du går från nuläge till ett hållbart livsläge

 • Lära dig det sociala samspelet mellan dig själv och andra människor

 • Djupare förståelse för känslor och hur människor berörs

 • Genomföra svåra samtal och hantera svåra känslor

Boka en föreläsning eller utbildning

Hör av dig med dina tankar så skräddarsyr vi en utbildning eller föreläsning som passar just er. 

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 8.jpg
bottom of page