top of page

Coachning för teams

Gör inte alla i gruppen vad de ska för nå målen?

LUWA Consulting coaching.jpg

Gruppdynamik är inte alltid lätt att skapa om man saknar verktygen för att bygga funktionella teams och arbetslag

Som företag och organisation har du normalt sett behov av ständigt utveckla ditt arbetslag eller dina grupper så de presterar på högsta möjliga plan och fullföljer målbilden för företaget eller organisationen. För att det ska lyckas så behöver de förändringsledning i någon form och på Luwa har vi rätt förutsättningar för att ni ska lyckas med det arbetet.

Team- och arbetslagscoachning
Förändring — Har du som ledare behov av att förändra och utveckla din grupp och skapa samsyn eller få med gruppen på en förändringsresa för att uppnå uppsatta mål? Då är gruppcoachning eller arbetslagscoachning en utmärkt metod som ger effekt och gör så att förändringsresan går framåt att ni gemensamt når målen.


Förståelse för individens och gruppens roll — Gruppcoachning inför en utveckling och förändringsresa i en organisation inleds med en kartläggning av dig som beställare och vad du vill uppnå med coachningen, och vilken form av förflyttning ni önskar. Därefter är det viktigt att skapa engagemang och bygga förtroende hos gruppen som arbetet avser, därigenom behöver vi öka förståelsen för varje individs roll i förändringsresan, så alla i gruppen vet vad de ska göra för att gemensamt nå målen.


Plan för genomförande — Vi har regelbundna avstämningar i gruppcoachningen mellan Luwa och dig som beställare med start efter första cochningstillfället. Där emellan har vi avstämningar efter dina önskemål och behov.
 

Kostnadsfri konsultation

Boka vår populära och kostnadsfria konsultation. Konsultationen pågår i cirka 30 min och hjälper oss kartlägga era behov.

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 6.jpg
bottom of page