top of page

Personlig Coachning

Personlig coachning riktar sig till dig som vill utveckla dig i din yrkesroll eller för dig som vill ta nästa steg i ditt privatliv.

LUWA Consulting coaching 2.jpg

Hos Luwa möter vi människor med olika utmaningar i såväl sitt privatliv som i dess yrken, det alla har gemensamt är att de vill förflytta sig från ett nuläge som inte är hållbart mot ett mål som känns oöverstigligt i dagsläget.

Med vår hjälp kommer du kunna förflytta dig mot det mål du vill uppnå snabbare och du har ett bollplank och en stöttepelare längs med vägen mot målet, något som många gånger är avgörande för att du ska kunna nå målet och inte stagnera och fastna.

 

Gå från nuläge till nytt hållbart livsläge

Det kan kännas oöverstigligt att ta sig från en plats till en annan och den förändringsresa som krävs för att du ska ta dig till ett nytt hållbart livsläge. Genom att kartlägga nuläget, variablerna runt situationen och planera för en förflyttning med små delmål längs med vägen så benar vi en tydlig väg hur du ska uppnå en helt ny situation som både känns bra och där du kan frodas och växa som person.

 

Livscoach, karriärcoach och jobbcoach

Kärt barn har många namn, oavsett vad du eller vi kallar coachandet så är samlingsfaktorn att du får ett bollplank som lyssnar, är lösningsorienterad och som har ett systematiskt tillvägagångssätt som hjälper dig hitta rätt väg framåt — utifrån tanke, hjärta och handling — Luwa ger dig stöd, stärkt förtroende och mod att gå från nuläge till handling.

 

Det här kan vi på Luwa hjälpa dig med:

 • Öka medvetenheten om din drivkraft, ditt syfte och din potential

 • Förbättra relationen med dig själv och andra

 • Hitta och skapa den bästa versionen av dig själv

 • Förstå ditt egna varför, själva syftet med varför du finns

 • Stärka din självkänsla

 • Lära dig känna livsglädje

 • Ta nästa steg i din karriär

 • Utveckla din nuvarande karriär på arbetsplatsen eller i ditt företag

 • Hitta rätt verktyg och nycklar som leder till nytt arbete

 • Lär dig leda dig själv och hur du leder andra

 • Hitta balans mellan arbete och privatliv

 • Förbättra din hälsa

 • Planera steg för hur du går från nuläge till ett hållbart livsläge

 • Lära dig det sociala samspelet mellan dig själv och andra människor

 • Djupare förståelse för känslor och hur människor berörs

 • Genomföra svåra samtal och hantera svåra känslor

 

För vem passar coachningen?

 • Privatpersoner

 • Privata företagsägare

 • Ledare och chefer

 • För dig som är ny i din roll

 • För dig som går igenom en svår tid

 • För dig som vill utvecklas

 • För dig som inte vet hur du ska gå vidare

 • För dig som upplever att du inte passar in

 • För dig som känner för mycket (eller för lite)

 • För dig som inte blir förstådd

 • För dig som inte blir sedd

 • För dig som vill bli en bättre ledare

 

 

Notera att Luwa inte arbetar med par i coachande syfte. Coachningen är individuell eller i grupp om det det avser företag och arbetsgrupper.

Kostnadsfri konsultation

Boka vår populära och kostnadsfria konsultation. Konsultationen pågår i cirka 30 min och hjälper oss kartlägga era behov.

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 6.jpg
bottom of page