top of page

Om Luwa

Luwa är ett enmansföretag som till vardags arbetar brett inom coachsektorn där såväl privatpersoner, regioner, kommuner, organisationer och företag ingår i klientelen.

Stående höger armar i kors_edited.jpg

Luwa Consulting (kallas till vardags bara för Luwa) har över 20+ års erfarenhet genom vår ägare och driftiga coach och tillika VD Liselotte Ulvebring Westin. Luwa är ett enmansföretag som till vardags arbetar brett inom coachsektorn där såväl privatpersoner, regioner, kommuner, organisationer och företag ingår i klientelen.

Vi fokuserar på olika former av förändring när vi coachar och vägleder människor till bättre mående oavsett om det gäller dig som privatperson eller dig i din yrkesroll eller yrkets egna välmående. Genom att kartlägga delarna i dina utmaningar kan vi snabbt hitta och identifiera ”glappen” i vad som inte fungerar lägga fokus på att hitta vägar som gör att saker fungerar och genom det leda er framåt.

Olika ord på hinder och utmaningar — vi tenderar att vara uppriktigt uppfinningsrika när det kommer till ordval på hinder, utmaningar och saker som skaver. På Luwa är erfarenheten av att identifiera hindren och utmaningarna en av nycklarna för att snabbt komma vidare. Oavsett om du eller ni har ett helt uppslagsverk av olika former av hinder och utmaningar som inte fungerar så kan vi med lätthet identifiera de främsta och mest primära hindren och effektivt lösa dessa. För att därför på lite lättare fötter treva vidare bland de olika faktorerna för att komma steg närmare målet ni vill uppnå. 

Coachar, handleder och vekar inom LUWA
L — Ledarskap — Individuell eller mot ledarroll
U — Utveckling — Individuell eller i grupp
W — Verksamhet — Organisation och struktur
A — Arbetsmiljö — Din egna eller medarbetarens

 

Du behöver kunna leda dig själv för att kunna leda andra
Luwa är specialiserade på coachning och en stor del i coachandet är ledarskapet, som tas om hand från olika anfallsvinklar och grepp för att styra och hitta rätt riktning framåt, ut från det nuläge som just nu håller dig eller er tillbaka. Genom att leda sig själv så får du funktionen att kunna leda andra och i det mötet uppstår magin som bygger samman ledarskapet med tanke, handling och hjärta. 

 

Förändringsledning ger dig rätt fokus på rätt saker
Vi människor tenderar att fastna och bli fast på platåer som inte leder framåt, och i de lägena är det avgörande med vägledning, som också leder till att du har kunskap om hur du inte fastnar i framtiden, och de nycklarna och verktygen har vi på Luwa. Med oss vid din sida så kommer du bli mer lösningsorienterad, ha ett tydligare fokus på målet, vad som krävs av dig för att nå målet och avsevärd skillnad att genomföra förändring. Genom det arbetet så kommer du även landa i ditt självledarskap och således kommer du bli trygg i dig själv.

 

Kostnadsfri konsultation

Boka vår populära och kostnadsfria konsultation. Konsultationen pågår i cirka 30 min och hjälper oss kartlägga era behov.

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 6.jpg
bottom of page