top of page

Medarbetarstöd och rekryterings-stöd

Undvik konflikter, egna agendor och missförstånd genom coachande stöd

LUWA Consulting coaching 8.jpg

Missförstånd kan leda till oanade negativa mönster för så väl medarbetaren som vid en rekrytering — Med Luwa får du koll på läget genom ett coachande stöd för alla parter.

Medarbetarstöd genom coachning
Ibland händer det att det blir konflikter i grupp, mellan arbetsgivare, medarbetare, kollegor och eller med ledare och då kan det kännas tryggt att en coach lyssnar, medlar och bygger en lösningsorienterad plan så ni snabbt kommer vidare så inte arbetet blir påverkat. Ofta är en konflikt på arbetsplatsen kopplad till en arbetsmiljöfråga, samarbetssvårigheter hos den anställde, bristande motivation eller misskommunikation mellan parterna. Dessa delar kan ofta lösas med relativt små medel genom smarta tillvägagångssätt och nycklar som löser upp svårigheterna som uppstått — ett av de verktygen är medarbetarstöd genom coachning, men också gruppcoachning. 

Ett medarbetarstöd innebär inte enbart att det finns en brist som måste hanteras, det kan även handla om situationer så som onboarding av nya medarbetare, stöd för dig som chef eller ledare som kanske tappat fotfästet kring målet, eller att du har något privat som stör din förmåga att leverera på jobbet. 

Stöd vid rekryteringen för båda parterna
Det kan vara skönt att veta att alla parter känner sig trygga med sitt val av arbetsgivare och medarbetare. Att allt blir tydligt och förväntan och löftet blir transparent så inget oförutsett händer när arbetet väl startar. Vi finns med som stöd antingen vid rekryteringsfasen eller/och vid onboardingen av den anställde och sin resa framåt för att integreras i sina nya arbetsuppgifter. Det ger en trygghet för båda parter och genererar ofta i att arbetet påskyndas och att alla parter blir nöjda — något som normalt inte kan säkras pga de inte anställer en coach som hanterar det som sägs mellan raderna. 

Stöd vid rekrytering av chefer och ledare

Företag och organisationer som anställer är ofta medvetna om att processen är tidskrävande och kostsam — processen är också riskfylld, för vad händer om rekryteringen blir fel eller att personen företaget rekryterat inte möter kraven företaget ställt på utsatt tid eller att den nyanställda inte känner att den kan leva upp till kraven som kanske inte tydliggjorts under rekryteringsprocessen. Speciellt viktig när det kommer till rekryteringar för nyckelpositioner — Med Luwa vid din sida sitter du säkert i båten då vi dels kan vara ett stöd vid själva rekryteringen så både du som individ och företaget som vill anställa säkerställer att förväntan och löfte levs upp till, samt som coachande stöd för den nya chefen eller ledare när personen klivit ombord. På så vis blir det en mjuk övergång och alla blir nöjda.

Det här kan vi på Luwa hjälpa er med:

 • Stöd vid rekrytering för både företaget och talangen

 • Medarbetarstöd vid svåra samtal, konflikter, grupphinder och motivationsbrister

 • Coachning för nya chefer och ledare

 • Coachning för medarbetare och nyanställda

 • Förebygga kriser och/eller hantera kriser i team, arbetsgrupp och ledningsgrupp

 • Öka gruppens motivationshöjd

 • Öka samförståelsen i gruppen och individuellt

 • Medla konflikter mellan företag, ledare, medarbetare och grupper

 • Kartläggande av brister, hinder, utmaning, behov och syfte i konstellationen

 • Rollhantering/tydliggörande av individuella arbetsuppgifter och gruppens gemensamma mål

 • Stöd till ledare och chef i hantering av svåra situationer

 • Resurs vid uppsägning för hantera känslor och oro i grupp och individuellt

bottom of page