top of page

Hos Luwa möter vi människor med olika utmaningar i såväl sitt privatliv som i dess yrken, det alla har gemensamt är att de vill förflytta sig från ett nuläge som inte är hållbart mot ett mål som känns oöverstigligt i dagsläget.

En av mina största drivkrafter och det som får mig att växa är att få ta del av andra människors livshistorier, personliga utveckling och hur deras relationer med andra människor ter sig och hur jag med min kunskap och erfarenhet inom en rad olika ämnen kan förflytta dem i en riktning som gör att de tar sig vidare från ett nuläge som inte är hållbart, till en plats där de kan frodas och växa som människa.

Jag har väglett människor, teams, grupper, organisationer, regioner och kommuner hela mitt yrkesverksamma liv och har såväl teoretisk som praktisk erfarenhet av att arbeta i verksamheterna, och vet vad som fungerar och vad som normalt sätt inte gör det i olika konstellationer. Luwa fokuserar på livs-, karriär- och ledarskapscoachning men också en rad andra funktioner som kan vara avgörande för dig som kund — däribland föreläser, och utbildar jag inom dessa ämnen så ni har en valmöjlighet och vi en flexibilitet som gör att vi kan åta oss alla former av uppdrag utan att göra avkall på kvalitet eller funktion. 

Du behöver kunna leda dig själv för att kunna leda andra
Luwa är specialiserade på coachning och en stor del i coachandet är ledarskapet, som tas om hand från olika anfallsvinklar och grepp för att styra och hitta rätt riktning framåt, ut från det nuläge som just nu håller dig eller er tillbaka. Genom att leda sig själv så får du funktionen att kunna leda andra och i det mötet uppstår magin som bygger samman ledarskapet med tanke, handling och hjärta. 

Förändringsledning ger dig rätt fokus på rätt saker
Vi människor tenderar att fastna och bli fast på platåer som inte leder framåt, och i de lägena är det avgörande med vägledning, som också leder till att du har kunskap om hur du inte fastnar i framtiden, och de nycklarna och verktygen har vi på Luwa. Med oss vid din sida så kommer du bli mer lösningsorienterad, ha ett tydligare fokus på målet, vad som krävs av dig för att nå målet och avsevärd skillnad att genomföra förändring. Genom det arbetet så kommer du även landa i ditt självledarskap och således kommer du bli trygg i dig själv.

Om Liselotte Ulevebring Westins erfarenheter
I över 20 år har Liselotte samlat på sig erfarenhet inom olika ledarskaps- och chefsroller på olika nivåer, dels som enhetschef och dels regionchef inom region (vården), men också inom liknande roller och då i privatägda bolag och kommunala verksamheter. Liselotte har även en lång erfarenhet en annan del inom vården där hon arbetat som sjuksköterska med fokus på Cancervård och svåra samtal. 

Liselotte är Diplomerad Leapfrog Team Coach CCE- Continuing Coach Education uppfyller ICF utbildningsnivå samt Coach som uppfyller ICF utbildningskravnivå för PCC- Professionell Certifierad Coach, har en kandidatexamen i vårdvetenskap och har en magister i ledarskap kring projektledning och arbetsmiljö. Det tillsammans med sin gedigna arbetslivskunskap och tiotusentals timmar coachande gör att ni får tryggt bredvid henne när ni anlitar Luwa. 

Liselotte Ulvebring Westin

Luwa drivs av Liselotte som är diplomerad coach och senior förändringsledare.

Stående höger.jpg

Kostnadsfri konsultation

Boka vår populära och kostnadsfria konsultation. Konsultationen pågår i cirka 30 min och hjälper oss kartlägga era behov.

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 6.jpg
bottom of page