top of page

Vad betyder
coachning?

Coachning är en strukturerad, kommunikativ och professionell samtalsmetodik som tar dig från ett nuläge till ett annat.

LUWA Consulting coaching 6.jpg

Ordet coach kommer ifrån det ungerska ordet Kôks som betyder ”en vagn som fraktade personer från en plats till en annan”, med exempelvis häst och vagn.

 

Det har sedan kommit att användas i engelskan och betyder då buss. Inom coachningen är det en metafor för en person som stödjer en annan eller ett team att ta sig “från nuläge till önskat läge”.

Coachning är en strukturerad, kommunikativ och professionell samtalsmetodik. Coachen lyssnar aktivt och ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Välbeprövade och validerade verktyg kan användas som hjälp för att uppnå önskat resultat.

LUWA Consultings definition av coachning

”Att på ett lösningfokuserat och systematiskt tillvägagångssätt bli vägledd utifrån sin egna tanke, utmana det som känns i sitt hjärta och stötta och skapa mod för dig till den handling som du önskar.”

 

Coachning bygger på ett partnerskap mellan coachen och den individen/gruppen som coachas. Genom coachning skapas möjligheter för individen eller gruppen att växa genom medvetenhet och ansvarskänsla till att optimera sina resurser.

Coachning hjälper individer / grupper att:

  • framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag

  • uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner

  • frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo

  • förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet

  • nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coachning passar dig som:

  • vill bli en bättre ledare och bli kraftfullare i ditt självledarskap

  • vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre

  • vill förändra en del i ditt liv

  • har ambitioner både privat och i jobbet och som tycker båda delarna är lika viktiga

bottom of page