Ledarskaps-coachning

Tydligt ledarskap gör dig till en bättre chef

LUWA Consulting coaching 7.jpg

Har du som ledare tappat tron till dig själv? Eller kanske förlorat motivationen eller omfattas ditt arbete av hinder, konflikter eller mål som inte uppnås pga faktorer du inte kan påverka?  Eller är det så att du går med en känsla av att du är på låtsas eller inte räcker till som chef eller ledare? Du är långt från ensam och vi har svaren du söker. 

Vill du bli bättre på prioritera rätt saker, hantera konflikter, ge feedback, lyckas med en tydlig kommunikation och vända resultat till positiva och få med dig alla på tåget medan du gör detta, samtidigt som du lär dig arbeta närmare dina egna och arbetsgivarens värderingar? Luwa har lång erfarenhet av att bryta dessa mönster och bygga tydligt ledarskap som gör dig till en bättre chef. 


Det här kan vi på Luwa hjälpa er med:

 • Bryta negativa mönster och förebygga dessa i framtiden

 • Bygga tydligt ledarskap genom en rad nycklar och verktyg

 • Minimera antalet konflikter

 • Ökat självförtroende och självledarskap

 • Ökad motivation

 • Lära dig prioritera rätt saker som leder er framåt

 • Lära dig ge feedback och få medarbetaren att se guld genom ändrat beteende

 • Lära dig bli mer tydlig som ledare

 • Lära dig hitta och identifiera energier som påverkar negativt samt eliminera dessa

 • Hantera och genomföra svåra samtal

 • Leda dig själv

 • Eliminera känslan av att du är på låtsas och bygga upp din självbild

 • Lära dig hitta din ledarskapsroll och styra gruppen på ett effektivt sätt

 • Ge dig rätt verktyg och nycklar för att du ska bli en bättre ledare och chef

Kostnadsfri konsultation

Boka vår populära och kostnadsfria konsultation. Konsultationen pågår i cirka 30 min och hjälper oss kartlägga era behov.

Tack för ditt meddelande!

LUWA Consulting coaching 6.jpg