Ny som chef

Ny som chef

Rekrytering är en viktig process där man söker efter rätt person med rätt kompetens för uppdraget eller teamet/arbetslaget. Ibland kan den man anställer vara rätt person för teamet/arbetslaget och ha rätt formell kompetens men har inte varit i den positionen tidigare eller tillräckligt med erfarenhet. Vid rekryteringen har ni sett att det finns stor potential för utveckling för den ni vill rekrytera. Då kan coaching vara ett stöd och hjälp till att komma in i uppdraget, organisationen, kultur, förväntningar, processer och rutiner på ett snabbt effektivt sätt och en trygghet för den ni anställer som får växa in i rollen med coachstöd. Att rekrytera är kostsamt både i tid och pengar men med coachning vid rekrytering minskar ni risken för er som företag och organisation att behöva rekrytera om på nytt och tappa fart i utvecklingen vilket kan vara kostsamt.

Vi på Luwa Consulting har många års erfarenhet utav att anställa och rekrytera medarbetare samt chefer och sett att får man tillräckligt stöd både vid introduktion och stöd i sin roll så kommer den nyrekryterade in snabbt i sitt arbete, uppdrag och blir produktiv.

Inledningsvis ett första kostnadsfritt samtal vid ett individuellt möte på överenskommen plats, telefon eller via zoom på 30 minuter för att få en uppfattning utav behov och syfte, därefter överenskommelse om upplägget och en offertförfrågan som sedan skickas till beställare.

Paket för seriesamtal upp till 9 gånger på från 90 minuter/tillfälle.

Ta kontakt vid frågor eller begär en offert.