Luwa Consulting

Vi på Luwa Consulting har närmare 20 års erfarenhet av ledarskaps- och chefsroller på olika nivåer inom vården, landstinget, privat och kommun.

Vi har 12 års erfarenheten inom hälso- och sjukvård som sjuksköterska och då främst inom cancervården där vi har coachat i livets utmaningar med glädje och sorg där svåra samtal ingick.

Vi på Luwa har alltid velat hjälp andra att må bättre och vägleda dig i din förändringen oavsett vilken situation du befinner dig i. Vi har inställningen att det alltid går att få till en ljus sida även om den roll man har i yrket eller livet upplevs fel, skaver, är tungt eller dystert, genom att leva ”mitt i livet” från.

Tanke – Hjärtat – Handling

Vi på Luwa har alltid haft ett coachande förhållningssätt i de olika rollerna genom att lyfta individer, chefer, nya bakade cheftalanger, coachat medarbetare och grupper. Har handlett studenter och deltagit i olika kvalitets- och utvecklingsprojekt.

Kompetensen är en kandidatexamen i vårdvetenskap och ett magisterprogram i management. Många andra kurser så som transformerande ledarskap, projektledning och arbetsmiljö som vi har användning för inom företaget.

Under alla år som vi på LUWA Consulting har coachat personer och medarbetare så är målet alltid att fortbilda sig inom coachning. Diplomerad coach ICF 2020.

Coachar, handleder och verkar inom

L – ledarskap – individuellt och i ledarroll

– utveckling – individuellt och grupp

– verksamhet – organisation och struktur

– arbetsmiljö – din egen och medarbetares